+421 903 211 486

Pri skúške s potopením roštu do chlórovanej vody či jeho pokropením sa na roštoch neprejavili žiadne zmeny oproti pôvodnému stavu.

Áno, výškové rozdiely terasy je možné vyrovnať . Cena sa pritom navýši minimálne

Pri bežnej údržbe stačí rošty opláchnuť vodou zo záhradnej hadice. V prípade zašpinenia roštov (napríklad mastnotou pri záhradnom grilovaní) ich stačí umyť mydlovým roztokom.

Áno, ale počítajte s dlhším termínom realizácie. Aj tu platí staré pravidlo "dvakrát meraj a raz rež". Keď vám naviac chýba potrebné know-how, je možné, že sa dopustíte chýb.

Áno, ale nie s veľkým úspechom.

Pri náhrade za smrek alebo borovicu je rošt z týchto drevín veľmi mäkký a v krátkej dobe dochádza k mechanickému poškodeniu. Napriek tomu, že tieto dreviny v klimatických podmienkach pracujú viac ako ťažké exotické dreviny, čoskoro dochádza k ich zničeniu z dôvodov hnitia a tlenia dreva. Rošt z klasického dubu je cenovo náročnejší a naviac hustota a odolnosť dubu je približne o 30 % horšia ako u exotických drevín. Thermo buk naša firma neodporúča na základe zlých skúseností nielen našich zákazníkov.

Pri montáži sa štandardne používajú 25 mm hrubé lamely, ktoré sa montujú na hranolovú výdrevu, celková výška zhotoveného roštu je podľa zvolených profilov 5 až 8 cm.

Ide o precíznu a časovo náročnú prácu a od tejto skutočnosti sa odvíja aj jej rýchlosť. Montáž roštov nie je podobná montáži obkladových paluboviek alebo parketovej podlahy, ale skôr stolárskej výrobe pod holým nebom. Jeden remeselník stihne za deň namontovať podľa povahy terénu 3 až 6 m2 plochy. Rošt s rozlohou 30 m2 je možné zhotoviť a inštalovať dvoma remeselníkmi asi za tri dni.

Nie je, len v prípade čo najdlšieho uchovania farebného vzhľadu. Impregnačný olej nielen ošetruje, ale i zjednocuje farebný vzhľad jednotlivých lamiel. Optimálne je ošetriť podlahu olejom po montáži a aspoň jedenkrát ročne (na jeseň alebo na jar).

Trend deckingu z exotických drevín vznikol v USA. Na internetových stránkach je uvádzaná doba 25 rokov (dlhšie to nikto neskúšal). Záruka na materiál je určená naším dodávateľom na 50 rokov.